מסכת אבות פרק ב' סוף משנה ה', בעניין השתדלות להתעלות אפילו שאינו בחברת צדיקים ותחילת משנה ו' בענין מידה כנגד מידה במי שעשיית חסד, שיעור 101

הרב משה יעקב קליין
מסכת אבות פרק ב' סוף משנה ה', בעניין השתדלות להתעלות אפילו שאינו בחברת צדיקים ותחילת משנה ו' בענין מידה כנגד מידה במי שעשיית חסד, שיעור 101 | תשע"ט
Share this