מסכת אבות פרק ב' סוף משנה ד' ותחילת ה', בעניין יש נבואה שכולנו יודעים, שיעור 90

הרב משה יעקב קליין
מסכת אבות פרק ב' סוף משנה ד' ותחילת ה', בעניין יש נבואה שכולנו יודעים, שיעור 90 | תשע"ט
Share this