מסכת אבות פרק ב' סוף משנה א' ותחילת משנה ב', בעניין הצורך לבנות את בניין האמונה היהודי על יסודות האמונה ובעניין ההשתדלות הנצרכת לפרנסה וההבדל בין חנוכה לפורים, שיעור 72

הרב משה יעקב קליין
מסכת אבות פרק ב' סוף משנה א' ותחילת משנה ב', בעניין הצורך לבנות את בניין האמונה היהודי על יסודות האמונה ובעניין ההשתדלות הנצרכת לפרנסה וההבדל בין חנוכה לפורים, שיעור 72 | תשע"ט
Share this