מסכת אבות פרק ב' משנה י', מה הגבול בין 'חייך קודמים לחיי חברך' לבין 'יהי כבוד חברך חביב כמו שלך ממש', שיעור 133

הרב משה יעקב קליין
מסכת אבות פרק ב' משנה י', מה הגבול בין 'חייך קודמים לחיי חברך' לבין 'יהי כבוד חברך חביב כמו שלך ממש', שיעור 133 | תש"פ
Share this