מסכת אבות פרק ב' משנה י', כבוד חבירו וכ''ש כבוד תלמיד חכם הטפלים להקב''ה, שיעור 132

הרב משה יעקב קליין
מסכת אבות פרק ב' משנה י', כבוד חבירו וכ''ש כבוד תלמיד חכם הטפלים להקב''ה, שיעור 132 | תש"פ
Share this