מסכת אבות פרק ב' משנה א', הלימוד מהגר וישמעאל שגם אם נפלת עדיין אפשר להתעלות כי בכל מצב העין של הקב''ה רואה והאוזן תשמע את קריאתך לעזרה, שיעור 66

הרב משה יעקב קליין
מסכת אבות פרק ב' משנה א', הלימוד מהגר וישמעאל שגם אם נפלת עדיין אפשר להתעלות כי בכל מצב העין של הקב''ה רואה והאוזן תשמע את קריאתך לעזרה, שיעור 66 | תשע"ט
Share this