מסכת אבות פרק ב' משנה י', בגנות הכעס ובזיכרון תמידי שהחיים בעולם הזה קצרים מאוד וחולפים במהירות, שיעור 135

הרב משה יעקב קליין
מסכת אבות פרק ב' משנה י', בגנות הכעס ובזיכרון תמידי שהחיים בעולם הזה קצרים מאוד וחולפים במהירות, שיעור 135 | תש"פ
Share this