מסכת אבות פרק ב' משנה י"ב, מדוע בעשרת הדברות קודם המצוות של בין אדם למקום והרי דרך ארץ קדמה לתורה, שיעור 152

הרב משה יעקב קליין
מסכת אבות פרק ב' משנה י"ב, מדוע בעשרת הדברות קודם המצוות של בין אדם למקום והרי דרך ארץ קדמה לתורה, שיעור 152 | תשפ"ב
Share this