מסכת אבות פרק ב' משנה ט', מי שלא רואה את התינוק הנולד שחזר לעולם בגלגול כי לווה ולא שילם הוא שוטה גדול, שיעור 129

הרב משה יעקב קליין
מסכת אבות פרק ב' משנה ט', מי שלא רואה את התינוק הנולד שחזר לעולם בגלגול כי לווה ולא שילם הוא שוטה גדול, שיעור 129 | תש"פ
Share this