מסכת אבות פרק ב' משנה ט', מי המתחיל בעבירה הלב או העין ובעניין הנהגת משיח בן יוסף מול משיח בן דוד, שיעור 127

הרב משה יעקב קליין
מסכת אבות פרק ב' משנה ט', מי המתחיל בעבירה הלב או העין ובעניין הנהגת משיח בן יוסף מול משיח בן דוד, שיעור 127 | תש"פ
Share this