מסכת אבות פרק ב' משנה ט', לראות את הנולד מהעבר ועד לנצח נצחים לראות את התינוק קטן שהגיע לשליחות ולראות את מה שיקרה בבי''ד של מעלה, שיעור 125

הרב משה יעקב קליין
מסכת אבות פרק ב' משנה ט', לראות את הנולד מהעבר ועד לנצח נצחים לראות את התינוק קטן שהגיע לשליחות ולראות את מה שיקרה בבי''ד של מעלה, שיעור 125 | תש"פ
Share this