מסכת אבות פרק ב' משנה ח', תפקידו של עמ''י להעביר את אור האמת לעולם בדיוק כפי שהלבנה מעבירה בלילה את אור השמש, שיעור 120

הרב משה יעקב קליין
מסכת אבות פרק ב' משנה ח', תפקידו של עמ''י להעביר את אור האמת לעולם בדיוק כפי שהלבנה מעבירה בלילה את אור השמש, שיעור 120 | תש"פ
Share this