מסכת אבות פרק ב' משנה ח', מדרגת ירא חטא היא מדרגה גבוהה מאוד, שיעור 119

הרב משה יעקב קליין
מסכת אבות פרק ב' משנה ח', מדרגת ירא חטא היא מדרגה גבוהה מאוד, שיעור 119 | תש"פ
Share this