מסכת אבות פרק ב' משנה ח', לכל אדם יש תפקיד בעולם שממשיך כל חייו עד הרגע האחרון, שיעור 116

הרב משה יעקב קליין
מסכת אבות פרק ב' משנה ח', לכל אדם יש תפקיד בעולם שממשיך כל חייו עד הרגע האחרון, שיעור 116 | תש"פ
Share this