מסכת אבות פרק ב' משנה ז', מצוות לימוד התורה לנשים ותפקידה

הרב נחום רפפורט
מסכת אבות פרק ב' משנה ז', מצוות לימוד התורה לנשים ותפקידה | תשפ"א
Share this