מסכת אבות פרק ב' משנה ז', מי שיתאמץ לחפש את הדרך הנכונה בחיים ואת האמת ואת התורה בוודאי ימצא אותה ובמעלת התייעצות עם האשה, שיעור 111

הרב משה יעקב קליין
מסכת אבות פרק ב' משנה ז', מי שיתאמץ לחפש את הדרך הנכונה בחיים ואת האמת ואת התורה בוודאי ימצא אותה ובמעלת התייעצות עם האשה, שיעור 111 | תש"פ
Share this