מסכת אבות פרק ב' משנה ז', מי שירבה תורה ירבה חיים באיכות ובכמות, שיעור 110

הרב משה יעקב קליין
מסכת אבות פרק ב' משנה ז', מי שירבה תורה ירבה חיים באיכות ובכמות, שיעור 110 | תש"פ
Share this