מסכת אבות פרק ב' משנה ז', מה הגבול המדוייק בהתבדלות מהנאות העולם הזה ומה לגבי ריבוי אכילה בשבת ועצות עצומות לימי אלול, שיעור 105

הרב משה יעקב קליין
מסכת אבות פרק ב' משנה ז', מה הגבול המדוייק בהתבדלות מהנאות העולם הזה ומה לגבי ריבוי אכילה בשבת ועצות עצומות לימי אלול, שיעור 105 | תשע"ט
Share this