מסכת אבות פרק ב' משנה ז', חמישה דברים גשמיים שאין להרבות בהם מול חמישה דברים רוחניים שיש להרבות בהם שהרי זה מה שנשאר לנצח, שיעור 104

הרב משה יעקב קליין
מסכת אבות פרק ב' משנה ז', חמישה דברים גשמיים שאין להרבות בהם מול חמישה דברים רוחניים שיש להרבות בהם שהרי זה מה שנשאר לנצח, שיעור 104 | תשע"ט
Share this