מסכת אבות פרק ב' משנה ז', המעלה בריבוי עצות למתייעץ וליועץ ובמעלת הצדקה וענייני שלום שהיא מרבה, שיעור 112

הרב משה יעקב קליין
מסכת אבות פרק ב' משנה ז', המעלה בריבוי עצות למתייעץ וליועץ ובמעלת הצדקה וענייני שלום שהיא מרבה, שיעור 112 | תש"פ
Share this