מסכת אבות פרק ב' משנה ז', היופי של הנשים עלול לכשף ולמשוך את האדם ודבר זה יגרום לאבד עולמו וכן בכל שאר ריבויים גשמיים שבמשנה, שיעור 108

הרב משה יעקב קליין
מסכת אבות פרק ב' משנה ז', היופי של הנשים עלול לכשף ולמשוך את האדם ודבר זה יגרום לאבד עולמו וכן בכל שאר ריבויים גשמיים שבמשנה, שיעור 108 | תש"פ
Share this