מסכת אבות פרק ב' משנה ז', האם המטרה שלך בחיים זה להרבות הנאות כלות ונפסדות או שהמטרה היא הנאות רוחניות ונצחיות, שיעור 107

הרב משה יעקב קליין
מסכת אבות פרק ב' משנה ז', האם המטרה שלך בחיים זה להרבות הנאות כלות ונפסדות או שהמטרה היא הנאות רוחניות ונצחיות, שיעור 107 | תשע"ט
Share this