מסכת אבות פרק ב' משנה ז', בבי''ד של מעלה אדם לא יוכל לתרץ שלא ידע על כל הדברים הרעים שנגרמו בסיבתו והסבר למה מי שמרבה תורה נחשב שמרבה חיים, שיעור 109

הרב משה יעקב קליין
מסכת אבות פרק ב' משנה ז', בבי''ד של מעלה אדם לא יוכל לתרץ שלא ידע על כל הדברים הרעים שנגרמו בסיבתו והסבר למה מי שמרבה תורה נחשב שמרבה חיים, שיעור 109 | תש"פ
Share this