מסכת אבות פרק ב' משנה ז', איך קונים כרטיס כניסה לעולם הבא ומדוע יום המוות יותר טוב מיום הלידה ושני מהלכים הפוכים בעניין שם טוב, שיעור 113

הרב משה יעקב קליין
מסכת אבות פרק ב' משנה ז', איך קונים כרטיס כניסה לעולם הבא ומדוע יום המוות יותר טוב מיום הלידה ושני מהלכים הפוכים בעניין שם טוב, שיעור 113 | תש"פ
Share this