מסכת אבות פרק ב' משנה ו', הנהגת מידה כנגד מידה שמתגלה רק למי שבאמת ירצה להתבונן ולראות, שיעור 102

הרב משה יעקב קליין
מסכת אבות פרק ב' משנה ו', הנהגת מידה כנגד מידה שמתגלה רק למי שבאמת ירצה להתבונן ולראות, שיעור 102 | תשע"ט
Share this