מסכת אבות פרק ב' משנה ה', שיטת החינוך הטובה היא לחנך לקיצוניות וחסידות ושאיפה להגיע למעשי אבותינו כי מי שיחנך לבינוניות יפסיד, שיעור 94

הרב משה יעקב קליין
מסכת אבות פרק ב' משנה ה', שיטת החינוך הטובה היא לחנך לקיצוניות וחסידות ושאיפה להגיע למעשי אבותינו כי מי שיחנך לבינוניות יפסיד, שיעור 94 | תשע"ט
Share this