מסכת אבות פרק ב' משנה ה', מי שלא מחובר לעץ החיים שה' נטע בתוכנו ישתעממם בעוה''ב שכולו רצוף עליה בתורה עוד ועוד לנצח נצחים בהנאה שאינה נגמרת ואינה כלה, שיעור 92

הרב משה יעקב קליין
מסכת אבות פרק ב' משנה ה', מי שלא מחובר לעץ החיים שה' נטע בתוכנו ישתעממם בעוה''ב שכולו רצוף עליה בתורה עוד ועוד לנצח נצחים בהנאה שאינה נגמרת ואינה כלה, שיעור 92 | תשע"ט
Share this