מסכת אבות פרק ב' משנה ה', 'ולא כל המרבה בסחורה מחכים' - מי שיעסוק במסחר לא יזכה ללמד תורה לאחרים כמו אצל אילפא ור''י, שיעור 100

הרב משה יעקב קליין
מסכת אבות פרק ב' משנה ה', 'ולא כל המרבה בסחורה מחכים' - מי שיעסוק במסחר לא יזכה ללמד תורה לאחרים כמו אצל אילפא ור''י, שיעור 100 | תשע"ט
Share this