מסכת אבות פרק ב' משנה ה', השיטה להיות בדווקא עם הארץ פסולה ועקומה, שיעור 97

הרב משה יעקב קליין
מסכת אבות פרק ב' משנה ה', השיטה להיות בדווקא עם הארץ פסולה ועקומה, שיעור 97 | תשע"ט
Share this