מסכת אבות פרק ב' משנה ה', הכוח האדיר שיש בדיבור לברוא עולמות או ח''ו להחריב עולמות והתורה ציותה שנזכור זאת תמיד, שיעור 96

הרב משה יעקב קליין
מסכת אבות פרק ב' משנה ה', הכוח האדיר שיש בדיבור לברוא עולמות או ח''ו להחריב עולמות והתורה ציותה שנזכור זאת תמיד, שיעור 96 | תשע"ט
Share this