מסכת אבות פרק ב' משנה ה', דרגתו של החסיד שמודה לקב''ה גם במצבים קשים וכך נהג דוד המלך שקיבל את הגנים האלו מרות המואביה, שיעור 95

הרב משה יעקב קליין
מסכת אבות פרק ב' משנה ה', דרגתו של החסיד שמודה לקב''ה גם במצבים קשים וכך נהג דוד המלך שקיבל את הגנים האלו מרות המואביה, שיעור 95 | תשע"ט
Share this