מסכת אבות פרק ב' משנה ד', שהאדם יבין שכל המצוות זה אך ורק כדי לזכות אותנו ממיילא יתמלא באהבת השם וממיילא כל רצונו יהיה לעשות את התרי''ג יהלומים שה' נתן לנו, שיעור 78

הרב משה יעקב קליין
מסכת אבות פרק ב' משנה ד', שהאדם יבין שכל המצוות זה אך ורק כדי לזכות אותנו ממיילא יתמלא באהבת השם וממיילא כל רצונו יהיה לעשות את התרי''ג יהלומים שה' נתן לנו, שיעור 78 | תשע"ט
Share this