מסכת אבות פרק ב' משנה ד', מי שלא מתעלה בהכרח יורד ברמתו הרוחנית והמלחמה על המצב בנצח היא עד השניה האחרונה וגם בעניני הבריאות שלך אל תאמין בעצמך כי לא תדע מה ילד יום, שיעור 85

הרב משה יעקב קליין
מסכת אבות פרק ב' משנה ד', מי שלא מתעלה בהכרח יורד ברמתו הרוחנית והמלחמה על המצב בנצח היא עד השניה האחרונה וגם בעניני הבריאות שלך אל תאמין בעצמך כי לא תדע מה ילד יום, שיעור 85 | תשע"ט
Share this