מסכת אבות פרק ב' משנה ד', להתנשא מעל החטא, לגרום ליצר לא להיות רלוונטי, ושבכלל לא יהיה שום רצון לחטוא אלא אך ורק לעשות רצונו של הקב''ה, שיעור 80

הרב משה יעקב קליין
מסכת אבות פרק ב' משנה ד', להתנשא מעל החטא, לגרום ליצר לא להיות רלוונטי, ושבכלל לא יהיה שום רצון לחטוא אלא אך ורק לעשות רצונו של הקב''ה, שיעור 80 | תשע"ט
Share this