מסכת אבות פרק ב' משנה ד', הרצון הפנימי בעומק נשמתו של כל יהודי הוא לעשות רצון השם ואשרי מי שרוצה שיוטב לו כדי לעשות נחת לפניו יתברך, שיעור 77

הרב משה יעקב קליין
מסכת אבות פרק ב' משנה ד', הרצון הפנימי בעומק נשמתו של כל יהודי הוא לעשות רצון השם ואשרי מי שרוצה שיוטב לו כדי לעשות נחת לפניו יתברך, שיעור 77 | תשע"ט
Share this