מסכת אבות פרק ב' משנה ד', החומרה העצומה שיש בפרישה מגזרותיהם ותקנתם של גדולי הדור שבכל דור ודור ולמה באמת רק בפורים קיימו וקיבלו את התורה ברצון, שיעור 82

הרב משה יעקב קליין
מסכת אבות פרק ב' משנה ד', החומרה העצומה שיש בפרישה מגזרותיהם ותקנתם של גדולי הדור שבכל דור ודור ולמה באמת רק בפורים קיימו וקיבלו את התורה ברצון, שיעור 82 | תשע"ט
Share this