מסכת אבות פרק ב' משנה ד', ההבדלים בהתייחסות ההלכה לשאלה הנוגעת ליחיד לבין שאלה שנוגעת לציבור, ובעניין האיסור לבטוח בכוחו הגשמי והרוחני, שיעור 83

הרב משה יעקב קליין
מסכת אבות פרק ב' משנה ד', ההבדלים בהתייחסות ההלכה לשאלה הנוגעת ליחיד לבין שאלה שנוגעת לציבור, ובעניין האיסור לבטוח בכוחו הגשמי והרוחני, שיעור 83 | תשע"ט
Share this