מסכת אבות פרק ב' משנה ד', אל תפרוש מן ציבור שהצדיקים שם הם המובילים, ובעניין מגילת אסתר שמגלה לנו ש-ה-כ-ל מתנהל ע''י הקב''ה וממילא אליו יש לפנות בתפילה, שיעור 81

הרב משה יעקב קליין
מסכת אבות פרק ב' משנה ד', אל תפרוש מן ציבור שהצדיקים שם הם המובילים, ובעניין מגילת אסתר שמגלה לנו ש-ה-כ-ל מתנהל ע''י הקב''ה וממילא אליו יש לפנות בתפילה, שיעור 81 | תשע"ט
Share this