מסכת אבות פרק ב' משנה ד', אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו, לא רק את חברך, אלא כל יהודי, גם אם הוא חושב אחרת, גם אם הוא ממפלגה אחרת, תנסה להכנס לראש שלו ואז גם עליך ילמדו זכות בשמים, שיעור 86

הרב משה יעקב קליין
מסכת אבות פרק ב' משנה ד', אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו, לא רק את חברך, אלא כל יהודי, גם אם הוא חושב אחרת, גם אם הוא ממפלגה אחרת, תנסה להכנס לראש שלו ואז גם עליך ילמדו זכות בשמים, שיעור 86 | תשע"ט
Share this