מסכת אבות פרק ב' משנה ד', אל תאמין בעצמך שתכנס לגן עדן, כי גם אם לא עשית שום עבירה עדיין תצטרך לתת חשבון בעולם האמת האם ניצלת את הכוחות שקיבלת להרים את העולם, שיעור 84

הרב משה יעקב קליין
מסכת אבות פרק ב' משנה ד', אל תאמין בעצמך שתכנס לגן עדן, כי גם אם לא עשית שום עבירה עדיין תצטרך לתת חשבון בעולם האמת האם ניצלת את הכוחות שקיבלת להרים את העולם, שיעור 84 | תשע"ט
Share this