מסכת אבות פרק ב' משנה ג'-ד', בעניין להזהר מדברים שהם מותרים, ותפקידנו להדמות לבורא ולהיות קדושים ובעניין קניית מעלות רוחניות ע''י עשיית רצונו, שיעור 76

הרב משה יעקב קליין
מסכת אבות פרק ב' משנה ג'-ד', בעניין להזהר מדברים שהם מותרים, ותפקידנו להדמות לבורא ולהיות קדושים ובעניין קניית מעלות רוחניות ע''י עשיית רצונו, שיעור 76 | תשע"ט
Share this