מסכת אבות פרק ב' משנה ב', המתכון הנכון לשכח את העוון, ובמעלתם וכוחם המיוחד של העוסקים בצרכי הציבור, שיעור 74

הרב משה יעקב קליין
מסכת אבות פרק ב' משנה ב', המתכון הנכון לשכח את העוון, ובמעלתם וכוחם המיוחד של העוסקים בצרכי הציבור, שיעור 74 | תשע"ט
Share this