מסכת אבות פרק ב' משנה ב'-ג', אדם שכבר נצרך ללכת לעבוד שישתדל לעבוד בדבר שמועיל לציבור ושיהיה לשם מלאכת שמים ובעניין שאין להתפעל מאנשים בעלי כח של עוה''ז, שיעור 75

הרב משה יעקב קליין
מסכת אבות פרק ב' משנה ב'-ג', אדם שכבר נצרך ללכת לעבוד שישתדל לעבוד בדבר שמועיל לציבור ושיהיה לשם מלאכת שמים ובעניין שאין להתפעל מאנשים בעלי כח של עוה''ז, שיעור 75 | תשע"ט
Share this