מסכת אבות פרק ב' משנה ב', אמנם כתוב בזעת אפך תאכל לחם אבל אוי לשוטה שיחשוב שהתכלית זה להזיע ולאכול, להזיע ולאכול... אלא העבודה היא אמצעי בלבד ויפה אם גם ישמע קלטת של דברי תורה בשעה שעובד, שיעור 73

הרב משה יעקב קליין
מסכת אבות פרק ב' משנה ב', אמנם כתוב בזעת אפך תאכל לחם אבל אוי לשוטה שיחשוב שהתכלית זה להזיע ולאכול, להזיע ולאכול... אלא העבודה היא אמצעי בלבד ויפה אם גם ישמע קלטת של דברי תורה בשעה שעובד, שיעור 73 | תשע"ט
Share this