מסכת אבות פרק ב' משנה א', מחלוקת האמוראים לגבי ייתי ולא איחמיניה היא המחלוקת של יצחק עם רבקה לגבי מי ימשיך את תכלית הבריאה, שיעור 68

הרב משה יעקב קליין
מסכת אבות פרק ב' משנה א', מחלוקת האמוראים לגבי ייתי ולא איחמיניה היא המחלוקת של יצחק עם רבקה לגבי מי ימשיך את תכלית הבריאה, שיעור 68 | תשע"ט
Share this