מסכת אבות פרק ב' משנה א', מה צריכה אשה להרגיש כשתופסת שבעלה התחבר לאשה אחרת בארץ אויב ובענין שליטת השכל על הרגש והחידוש הגדול שיש במצוות התשובה, שיעור 59

הרב משה יעקב קליין
מסכת אבות פרק ב' משנה א', מה צריכה אשה להרגיש כשתופסת שבעלה התחבר לאשה אחרת בארץ אויב ובענין שליטת השכל על הרגש והחידוש הגדול שיש במצוות התשובה, שיעור 59 | תשע"ח
Share this