מסכת אבות פרק ב' משנה א', לצייר ולהמחיש לעצמינו מה זה נצח, מה זה חיים לעולם ועד ולהבין את הפורפוציות הנכונות בחיים, שיעור 64

הרב משה יעקב קליין
מסכת אבות פרק ב' משנה א', לצייר ולהמחיש לעצמינו מה זה נצח, מה זה חיים לעולם ועד ולהבין את הפורפוציות הנכונות בחיים, שיעור 64 | תשע"ט
Share this