מסכת אבות פרק ב' משנה א', העין והאוזן של אבא שבשמים תמיד יהיו קרובים אלינו - לא רק ליהודי של מתן תורה אלא גם ליהודי של מגילת רות, שיעור 67

הרב משה יעקב קליין
מסכת אבות פרק ב' משנה א', העין והאוזן של אבא שבשמים תמיד יהיו קרובים אלינו - לא רק ליהודי של מתן תורה אלא גם ליהודי של מגילת רות, שיעור 67 | תשע"ט
Share this