מסכת אבות פרק ב' משנה א', הכנה לראש השנה והוי מביט לנצח נצחים ותשקיע בדבר הנכון, שיעור 57

הרב משה יעקב קליין
מסכת אבות פרק ב' משנה א', הכנה לראש השנה והוי מביט לנצח נצחים ותשקיע בדבר הנכון, שיעור 57 | תשע"ח
Share this