מסכת אבות פרק ב' משנה א', הנקודה המרכזית של ההשקפה החרדית היא בהגדרתו של האדם השלם ובמיקומה המדויק של נקודת השפיץ, שיעור 69

הרב משה יעקב קליין
מסכת אבות פרק ב' משנה א', הנקודה המרכזית של ההשקפה החרדית היא בהגדרתו של האדם השלם ובמיקומה המדויק של נקודת השפיץ, שיעור 69 | תשע"ט
Share this